Press release

Beboere sagsøger Danmark over diskriminerende “Ghettopakke”-udsættelsesplan

Date
May 27, 2020
Contact
Brooke Havlik
media@opensocietyfoundations.org
+1-646-402-9513

KØBENHAVN—I dag lagde tolv københavnere sag an mod regeringen for at opnå anerkendelse af, at tiltagene i medfør af den såkaldte ”Ghettopakke” er ulovlige i henhold til EU-retten og den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Sagsøgerne – med støtte fra Open Society Justice Initiative samt Eddie Omar Rosenberg Khawaja fra Homann, Jacobsen & Khawaja Advokater og Almen Modstand – nedlægger påstand om, at den statsgodkendte plan om at udsætte dem fra deres hjem i et område, som anses for at være en ”ghetto” i regeringens lovpakke, krænker deres ret til lighed og respekt for hjemmet samt deres ejendomsret og frihed til at vælge deres bopæl.

Pakken, som blev fremlagt i marts 2018, indebærer et krav om at nedbringe andelen af almene familieboliger i såkaldte ”hårde ghettoer” til 40 pct. inden 2030. I Københavns Mjølnerparken, hvor sagsøgerne bor, har regeringen øremærket mere end 200 lejligheder til at blive frasolgt i medfør af denne lov.

Tusinder andre står ligeledes over for udsættelse på grund af lignende planer over hele Danmark; i en tid hvor FN's særlige rapportør om retten til en passende bolig har påpeget, at coronakrisen har blotlagt uligheder på boligområdet.

”Vi værdsætter vores hjem. I Mjølnerparken, hvor vi bor, sætter vi pris på vores lokalsamfund og respekterer hinanden. Vi hilser på hinanden med et smil og glimt i øjet. Men som resultat af de såkaldte ”ghettolove”, bliver vi og andre grupper i Danmark måske snart udsat,” siger Susanne Poulsen. ”Et hjem er en menneskeret. Dette er ikke blot en trussel mod os, men også mod vores børn.”

Søgsmålet, som er anlagt ved Københavns Byret mod Transport- og Boligministeriet, gør gældende, at sagsøgerne i Mjølnerparken, som anses for at være en ”hård ghetto”, bliver behandlet ringere end folk, som bor i sammenlignelige områder, der ikke er klassificeret som sådan.

For at regeringen klassificerer et boligområde som en ”ghetto”, skal det have mindst 50 pct. beboere med ”ikke-vestlig” baggrund. Begrebet ”ikke-vestlig” omfatter ikke Australien og New Zealand, hvilket antyder, at lovgiverne er mindre interesserede i geografisk beliggenhed end i race, religion og etnisk oprindelse.

”Danmark nyder anseelse verden over som et land med social lighed og stærke sociale og økonomiske systemer. Dette undergraves af ”Ghettopakken” og udsættelsesplanen,” siger Susheela Math fra Open Society Justice Initiative. ”Ikke alene stigmatiseres disse beboere som ”ghetto”-beboere – med alle dets associationer – de står også over for at miste deres hjem. Det vigtigste punkt i loven er statens mærkat ’ikke-vestlig baggrund’, som endda bruges om individer, som er født og opvokset i Danmark.”

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention forbyder forskelsbehandling på ethvert grundlag, hvor andre rettigheder, såsom retten til respekt for hjemmet, berøres. Dette omfatter også forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse, hvilket også er ulovligt i medfør af EU’s Racelighedsdirektiv.

”Brugen af ’ikke-vestlig baggrund’ som et kriterium i almenboligloven er tæt forbundet med beboernes racemæssige, etniske og nationale oprindelse,” siger advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja. ”Sagsøgerne, hvoraf mange har boet i Mjølnerparken i årtier, kommer til at miste deres hjem på grundlag af dette kriterium. Det er forskelsbehandling og krænker deres menneskerettigheder.”

I de seneste par år har Danmark trukket overskrifter verden over på grund af et stigende antal love, som synes at være rettet imod muslimer. Regeringen indførte for nylig en lov, som pålægger bødestraf til enhver, som bær ansigtstildækning, herunder ansigtsslør som bæres af en lille gruppe på omkring 150 muslimske kvinder i Danmark.

Og i 2018 vedtog Folketinget en lovændring, som kræver, at indvandrere, som ønsker at opnå dansk statsborgerskab, skal give hånd til en embedsmand som del af grundlovsceremonien – et krav som myndigheder til at begynde med tøvede med at suspendere selv under den igangværende coronakrise. Dette skridt opfattes generelt som værende målrettet muslimer.

Regeringens planer i medfør af ”Ghettopakken” kommer samtidigt med, at FN-Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder har udtrykt bekymring over manglen på økonomisk tilgængelige boliger i Danmark, som forværres af en stigende tendens til, at private investorer opkøber boliger og hæver huslejen.

”Vi i beboernetværket Almen Modstand kan ikke acceptere truslen om at blive tvunget væk fra vores hjem og være vidne til, at vores elskede lokalsamfund flås i stykker på grundlag af forskelsbehandling; alene på grund af hvem vi er, og fordi vores boligområder også er hjem for etniske minoriteter og folk med lav indkomst. Vi slutter op om sagsøgerne, som ikke blot kæmper for sig selv men for vores fælles vision om at beskytte vores ramte lokalsamfund og samfundet som helhed, for vores grundlæggende demokratiske lighedsværdier og retten til et hjem. Vi har en vision om et Danmark, som er åbent for alle uanset hudfarve, indkomst og nabolag.”

Related Work

Get In Touch

Contact Us

Subscribe for Updates About Our Work